Tinnitusaanpassing

Wat is tinnitus?

Bij de aandoening tinnitus, beter bekend als oorsuizen, worden geluiden in één of beide oren waargenomen zonder dat er een geluidsbron aanwezig is. Doordat het geluid constant aanwezig is in het hoofd, kan dit leiden tot klachten als onrust, irritaties, moeheid en verminderde concentratie. Maar liefst één op de tien Nederlanders heeft er in mindere of meerdere mate last van. En bij sommige mensen is het zelfs zo erg, dat ze niet meer aan werken, slapen of een normaal gezinsleven toekomen. Mogelijke oorzaken:

•  Lawaaibeschadiging •  Bijwerkingen van medicijngebruik •  Verwonding aan oor of hoofd •  Oorinfectie * •  Stress *

* deze mogelijke oorzaken komen vaak in combinatie met andere factoren voor. Tinnitus is over het algemeen niet te genezen, maar er zijn diverse behandelmethoden om te leren er beter mee om te gaan.

Hoortoestelaanpassing als behandelmethode

Wanneer tinnitus gepaard gaat met een verminderd gehoor kan er gekozen worden voor een hoortoestelaanpassing. Door geluiden versterkt aan te bieden is het vaak zo dat de tinnitus overstemt wordt en daardoor meer naar de achtergrond gaat.

Maskeerderruis als behandelmethode

Daarnaast is er de mogelijkheid een maskeerruis aan te bieden. Deze ruis is ervoor bedoeld om af te leiden van de eigen ruis. De maskeerruis kan op elk gewenst moment door uzelf worden ingeschakeld. Ook meerdere verschillende ruizen zijn mogelijk. De maskeerruis kan in combinatie met een hoortoestelaanpassing worden aangeboden of door middel van een tinnitusmaskeerder.

Vrijblijvende proefperiode

Het geven van versterking of het aanbieden van een maskeerruis helpt helaas niet bij iedereen. De enige manier om er achter te komen wat het voor u doet is door het te proberen. Wij bieden daarom een vrijblijvende proefperiode aan waarin u het zelf kunt gaan ervaren.

Andere behandelmethoden

Helpt het dragen van een hoortoestel of maskeerder voor u niet of niet voldoende dan is het belangrijk verder te zoeken naar andere behandelmethoden zoals bijvoorbeeld ontspanningstherapie bij een fysiotherapeut.

Vergoeding

Voor zowel een aanpassing van een hoortoestel met of zonder maskering als een tinnitusmaskeerder kunt u een vergoeding ontvangen van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Wij informeren u hier graag over.